Documente supuse consultării publicului

Coperta_draft PMB III
Cap 1 Introducere_draft PM III
Anexa 1.1_draft PM III
Anexa 1.2_draft PMB III
Cap 2 Prezentare generala a sh Bz-Il draft_PM_III
Cap 3 Ape de suprafata
Subcap 3.1_3.2 Tipologie_Conditii de referinta_draft PMIII
Subcap 3.3 Delimitarea CA _draft PM III
Subcap 3.4.1 – 3.4.5 Presiuni_draft PM III
Subcap 3.5 Inventar SP-2020_draft PM III
Subcap 3.6 Risc_draft PM III
Cap 4 Ape subterane_draft PM III
Cap 5 Arii protejate_draft PM III
Cap 6 Monitorizarea starii apelor
Subcap 6.1 Monitorizarea si caracteriz.CA_draft PM III
Subcap 6.2 Stare_Potential_eco_draft PM III
Anexa 6.1A Starea corpurilor de apa de suprafata_draft PM III
Anexa 6.2 Rezultatele evaluarii starii chimice a CA _draft PM III
Subcap 6.3 Desemnare_CAPM_draft PM III
Cap 7 Obiective de mediu_draft PM III
Anexa 7.1 Obiective de mediu si exceptii ale corpurilor de apa de suprafata
Anexa 7.2 Obiective de mediu ape subterane si exceptiile de la obiectivele de mediu
Cap 8 Analiza economica_draft PM III
Anexa 8.1 Evaluarea cerintelor folosintelor de apa
Cap. 9 PoM Introducere _Draft PMB III
Anexa 9.1_legislatie specifica_draft PM III
Anexa 9.2 Masuri de baza apa potabila_draft PM III
Anexa 9.3 Masuri de baza apa uzata_draft PM III
Anexa 9.4 Rezumat PA+proiect+pesticide national_draft PM III
Anexa 9.5 Proiecte Directive Habitate si Pasari_draft PM III
Anexa 9.6 Unitati IED_draft PM III
Anexa 9.7 Unitati E-PRTR _draft PM III
Anexa 9.8 Unitati SEVESO III_draft PM III
Anexa 9.9 Masuri de baza industrie_draft PM III
Anexa 9.10 Masuri suplimentare_draft PM III
Cap 10 Exceptii_draftPMIII
Anexa 10.1 Conditii de aplicare exceptii_draft PM III
Anexa 10.2 Fise exceptii_draft PM III
Cap 11 Aspecte cantitative si schimbari climatice_draft PM III
Cap 12 Consultarea publicului_draft PM III
Anexa 12.1 Rezultatele consultarii publice_draft PM III
Bibliografie_draft PM III

Cuprins_Abrevieri_Lista figuri_anexe_tabele_draft PM III

Planul de Management al spațiului hidrografic Buzău – Ialomița 2016-2021

Planul de management al spațiului hidrografic – text actualizat
Anexe – vol. I
Anexe – vol. II