Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, cu sediul în municipiul Buzău, este o unitate teritorială a Administraţiei Naţionale „Apele Române”, având în administrare bazinele hidrografice Ialomiţa, Buzău, Călmăţui, Mostiştea şi fluviul Dunărea, cu o suprafaţă de 26.470,64 km2, reprezentând 11,11 % din teritoriul ţării.

Spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa este situat în partea de sud-est a ţării, învecinându-se în partea de nord-vest cu bazinul hidrografic Olt, în nord-est cu bazinul hidrografic Siret, în vest şi sud-vest cu bazinul hidrografic Argeş, în sud cu fluviul Dunărea (care formează graniţa între România şi Bulgaria pe 75 km), iar în est cu spaţiul hidrografic Dobrogea-Litoral.
Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa cuprinde teritorii din judeţele: Călăraşi, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău şi Brăila. Populaţia totală identificată în anul 2019 pe acest teritoriu este de aproximativ 2,33 milioane de locuitori, densitatea populaţiei fiind de cca 88 loc/km2. Principalele aglomerări urbane sunt Călăraşi, Târgovişte, Fieni, Pucioasa, Ploieşti, Câmpina, Slobozia, Urziceni, Ţăndărei, Buzău şi Brăila.Atribuţiile Administraţiei Naţionale “Apele Române”

 • Cunoașterea permanentă a resurselor de apă;
 • Conservarea și protecția resurselor de apă;
 • Alocarea și utilizarea optimă a resurselor de apă;
 • Asigurarea surselor de apă în perspectiva adaptării la economia de piață;
 • Protecția și îmbunătățirea calității resurselor de apă;
 • Gospodarirea durabilă a resurselor de apă;
 • Folosirea rațională și protecția calității apei Dunării;
 • Prevenirea și apărarea împotriva inundațiilor și a poluărilor accidentale;
 • Utilizarea optimă a potențialului hidroenergetic al cursurilor de apă;
 • Imbunătățirea și completarea mecanismului economic;
 • Dezvoltarea cercetării științifice pentru prevenirea efectelor negative ale apelor și pentru protecția resurselor de apă;
 • Completarea și adaptarea cadrului instituțional și legislativ la cerințele societății românești și ale Uniunii Europene;
 • Intărirea colaborării și cooperării internaționale;
 • Conștientizarea populației pentru protecția resurselor de apă.

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa are în componenţa sa șase instituții subordonate –
Sisteme de Gospodărire a Apelor: