Invitație sedință de comitet de bazin

Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului de Bazin Buzău- Ialomița, anuntă că în ziua de joi, 24.03.2022,  va avea loc ședinta on-line a Comitetului de Bazin Buzău- Ialomița organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2022.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

  1. Mesaje cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2022.
  2. Analiza și avizarea Planului de Management actualizat al spațiului hidrografic Buzău-Ialomița 2022-2027
  3. Analiza și avizarea lucrărilor de investiții propuse a fi finanțate prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ la nivelul Administrației Bazinale  de Apă Buzau-Ialomița
  4. Analiza și avizarea propunerilor de lucrări prin Programul de Investiții 2022 la nivelul ABA Buzău- Ialomița
  5. Prezentarea proiectului „ROFLOODS – Implementarea Directivei Inundatii 60/CE/2007 Ciclul II”,  al cărui scop este elaborarea Hărților de Hazard al Riscului la Inundatii (HHRI), respectiv a Planurilor de Management a Riscului la Inundații (PMRI).

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Secretariatului Comitetului de Bazin Buzău-Ialomița, e-mail: dispecer@daib.rowater.ro .