POIM axa 4 – cod MySMIS 2014+ 155836

Refacerea ecosistemelor ripariene și de apă curgătoare degradate de pe cursul de apă Ialomița, sector aval confluență Glod – amonte acumularea Pucioasa și afluentul Ialomicioara aval confluență Valea Frumușelului
DESPRE NOI