WATMAN – Etapa II

WATMAN – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – Etapa II – aflat la stadiul de  Asistență tehnică pentru reactualizarea studiului de fezabilitate si pregătirea aplicației de finanțare șl a documentației suport pentru Proiectul Watman – sistem informațional pentru managementul integrat al apelor.
DESPRE NOI