Prezentare Institutie

Administrația Națională ”Apele Române” administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu.

Administraţia Naţională „Apele Române” administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Principalele atribuţii ale Administraţiei Naţionale “Apele Române”

– Cunoasterea permanentă a resurselor;
– Conservarea și protecția resurselor de apă;
– Alocarea și utilizarea optimă a resurselor de apă;
– Asigurarea surselor de apă în perspectiva adaptării la economia de piață;
– Protectia și îmbunatatirea calității resurselor de apă;
– Gospodarirea durabilă a resurselor de apă;
– Folosirea rațională și protecția calității apei Dunării;
– Prevenirea si apararea impotriva inundatiilor si a poluarilor accidentale;
– Utilizarea optima a potentialului hidroenergetic al cursurilor de apa;
– Îmbunătățirea și completarea mecanismului economic;
– Dezvoltarea cercetării științifice pentru prevenirea efectelor negative ale apelor și pentru protecția resurselor de apă;
– Completarea și adaptarea cadrului instituțional și legislativ la cerințele societății românești și ale Uniunii Europene;
– Întărirea colaborării  și cooperării internaționale;
– Conștientizarea populației cu privire la protecția resurselor de apă.

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa are în componenţa sa 6 subunităţi:

  • S.G.A. Buzău
  • S.G.A. Brăila
  • S.G.A. Călăraşi
  • S.G.A. Dambovita
  • S.G.A. Ialomiţa
  • S.G.A. PrahovaDESPRE NOI