PMRI al bazinului Dunării

La 16 decembrie 2015 ICPDR (Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea) a publicat la Viena primul Plan de Management al Riscului la Inundații pentru Bazinul  Dunării.

Acesta, alături de Planul de Management Bazinal al Fluviului Dunărea stabilește prioritățile pentru bazinul Dunării până în anul 2021.

Planul de Management al Riscului la Inundații reprezintă o piatră de hotar în activitatea ICPDR către o gestionare durabilă a riscurilor de inundații. Se adresează tuturor aspectelor de management al riscului de inundații concentrându-se  pe prevenire, protecție și pregătire, incluzând măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite și solicitând solidaritatea între toate părțile contractante ale ICPDR.

Acest plan de management a fost elaborat cu implicarea părților interesate și a publicului. Pentru următorii șase ani, activitatea ICPDR va fi orientată spre punerea în aplicare a lui și a măsurilor conținute de acesta.
DESPRE NOI