Arhiva Concursuri ocupare posturi

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr. 20 bis, jud. Buzău, vă informează că în conformitate cu prevederile art.IV, alin (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/12.05.2023 – privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, continuă procedura de ocupare prin concurs conform calendarelor afișate, pentru următoarele posturi din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița:

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Electrician din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, Formația baraj Siriu conform anunțului nr.7618/19.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă determinată de Inginer din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița – biroul Achiziții materiale, lucrări și servicii conform anunțului nr.8193/27.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, compartimentul Sănătate și Securitate în muncă conform anunțului nr.1994/20.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, biroul Situații de Urgență-Dispecerat conform anunțului nr.1995/20.04.2023.

Anunt ABA Buzau-Ialomita

Anunt organizare examen promovare de pe postul de Inginer grad profesional III, pe postul de Inginer grad profesional II în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, Compartimentul G.R.A.

ANUNT PREOMOVARE ING COMP GRA

Anunt organizare concurs promovare grad profesional

Anunt organizare examen promovare de pe postul de secretara -studii medii din cadrul compartimentului RURPA_A pe postul de specialist RU în cadrul compartimentului RURPA-A -studii superioare în cadrul Administrația Națională “Apele Române”/ ABA Buzau-Ialomița ,Sistemul de Gospodărire a Apelor Călărași

Rezultate promovare

SCAN ANUNT EXAMEN PROMOVARE

A N U N Ţ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată de inginer la Biroul Achiziții Materiale, Lucrări și Servicii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița

Anunt suspendare concurs Inginer birou AMLS

 

Anunt concurs Inginer birou AMLS

ANUNŢ pentru reluarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată, de LABORANT – 1 post, la Laboratorul de Calitatea Apei din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

ANUNT suspendare concurs LABORANT la SGA Braila

 

ANUNT concurs Laborant SGA Braila 05.2023

ANUNŢ pentru reluarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată, de INGINER la Biroul Exploatare Lucrări din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

ANUNT suspendare concurs INGINER birou Exploatare Lucrari SGA Braila

 

ANUNT concurs INGINER 05.2023 SGA Braila

ANUNŢ pentru reluarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată, de mecanic/maşinist utilaj terasier – 1 post, la Formaţia Mecanizare din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

ANUNT suspendare concurs masinist mecanic utilaj terasier SGA Braila

 

ANUNT concurs masinist terasamente 05.2023 SGA Braila

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de laborant – 1 post, la Laborator Calitatea Apei din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

Anunt de scoatere la concurs LABORANT

A N U N Ţ pentru organizarea concursului in vederea ocuparii funcției contractuale de execuție temporar vacante, pe perioadă determinată, de inginer la compartimentul Cadastru şi Patrimoniu din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău – Ialomiţa

Anunt Ing temp vacant la Cadastru si Patrimoniu

A N U N Ţ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de Tractorist (1 post) (cod COR 834101) – Formația Mecanizată Slobozia, din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Ialomita

Anunt concurs Tractorist


  • ACASĂ
  •  / 
  • ARHIVA CONCURSURI OCUPARE POSTURI