Arhiva Concursuri ocupare posturi

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale, după cum urmează: Promovarea de la gradul imediat superior ( de la gradul I la gradul II) a functiei de șef birou în cadrul biroului RURPAA

Anunt rezultate proba scrisa – promovare sef birou RURPAA

Anunt si calendar examen promovare sef birou RURPAA27122023

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale unice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de LABORANT, la Laboratorul de Calitatea Apei din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

anunt rezultate finale – laborant LCA26012024

Anunt rezultate proba interviu – laborant L.C.A.

Anunt proba scrisa – laborant L.C.A.

Anunt selectie dosare – post laborant L.C.A.

Anunt concurs LABORANT

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție unică, definitiv vacantă, pe perioadă nedeterminată, de INGINER pentru activitatea mecano-energetic la Biroul Exploatare Lucrări din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila.

ANUNT concurs inginer activitate mecano-energetica Exploatare Lucrari – SGA Braila

ANUNT selectie dosare inginer mecano-energetic SGA Braiala

Anunt proba scrisa concurs INGINER SGA Braila

ANUNT proba interviu concurs INGINER BRAILA

Anunt rezultate finale concurs INGINER MECANO ENERGETIC Braila

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție unică, definitiv vacantă, pe perioadă nedeterminată, de maşinist pentru masini terasamente , la Formaţia Mecanizare din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

ANUNT selectie dosare masinist teras. – S.G.A Braila

ANUNT post unic MASINIST PENTRU MASINI TERASAMENTE SGA Braila

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție unică, definitiv vacantă, pe perioadă nedeterminată, de LABORANT , la Laboratorul de Calitatea Apei din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

ANUNT post unic LABORANT SGA Braila

ANUNT selectie dosare concurs LABORANT PRELEVATOR SGA BRAILA

ANUNT proba scrisa concurs Laborant prelevator SGA Braila

ANUNT proba interviu concurs LABORATOR SGA Braila

ANUNT final concurs LABORANT SGA Braila

A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unică, definitiv vacantă, pe perioadă nedeterminată de inginer la Serviciul Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie

Anunt concurs post unic Inginer serv.PBHH

Anunt selectie dosare Inginer-serv.PBHH

Anunt rezultate proba scrisa Inginer-serv.PBHH

Anunt rezultate proba interviu Inginer-serv.PBHH

Anunt rezultate finale Inginer-serv.PBHH

A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unică definitiv vacantă, pe perioadă nedeterminată de economist la Compartimentul Resurse Umane, Relații cu Publicul, Administrativ – Achiziții din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău

Anunt rezultate finale concurs Economist SGA Bz-RURPA-A

Anunt rezultate interviu concurs Economist SGA BZ-RURPA-A

Anunt rezultate proba scrisa concurs Economist SGA BZ-RURPA-A

Anunt selectie dosare concurs Economist SGA BZ-RURPA-A

Anunt concurs post unic economist SGA BZ-RURPA-A

 

A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unică definitiv vacantă, pe perioadă nedeterminată de economist la Compartimentul Resurse Umane, Relații cu Publicul, Administrativ – Achiziții din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău

Anunt concurs post unic economist SGA Bz

Anunt rezultate selectie dosare – Economist, S.G.A. Buzau

A.B.A. Buzău – Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa organizează examen de promovare în treaptă imediat superioară (de la treapta III, la treapta II) – Macaragiu în cadrul Administrației Naționale “Apele Române” A.B.A. Buzău – Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa, Formația Baraj Dridu.

Anunt examen promovare macaragiu

Anunt- promovare macaragiu

A N U N Ţ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unice definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată de economist la Compartiment Resurse Umane, Relații cu Publicul, Administrativ – Achiziții din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău

Anunt concurs post unic economist SGA Buzau

Anunt selectie dosare – Economist S.G.A. Buzau


  • ACASĂ
  •  / 
  • ARHIVA CONCURSURI OCUPARE POSTURI