Arhiva Concursuri ocupare posturi

Anunț organizare examen de promovare de pe postul de muncitor necalificat treapta profesionala IV /gradația 2 pe postul de muncitor necalificat treapta profesionala III/gradația 2 în cadrul S.G.A Buzău – Hidrologie.

Rezultat examen promovare de la treapta profes. IV la treapta profes. III – muncitor necalificat

Anunt organizare examen de promovare in treapta profesionala superioara S.G.A Buzau – Hidrologie

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție temporar vacante, pe perioadă determinată, de INGINER, la biroul Gestiunea Resurselor de Apă din cadrul A.B.A. Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

Anunt de scoatere la concurs INGINER temp.vacant

Anunt rezultate selectie dosare inginer GRA

anunt rezultate proba scrisa temporar vacant inginer GRA

Anunt rezultate proba interviu-inginer temp. GRA

anunt rezultate finale examen inginer temp.vacant GRA25062024

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de MECANIC, la Formaţia de Intervenţie Rapidă din cadrul A.B.A. Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

Anunt concurs MECANIC

Anunț, privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs

anunt rezultate proba scrisa mecanic

anunt rezultate proba interviu mecanic FIR

anunt rezultate finale post vacant mecanic FIR

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție unică, definitiv vacantă, pe perioadă nedeterminată, de mașinist la mașini pentru terasamente la Formația Mecanizare din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița-Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

Anunt concurs masinist

Rezultatele selecției dosarelor înscriere concurs mașinist

Anunt rezultate scris

Anunt proba practica

Anunt interviu

Anunt concurs final

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale, după cum urmează: Promovarea de pe postul de inginer grad profesional Bază / gradația 3 pe postul de inginer grad profesional III/ gradația 3, în cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, Serviciul G.M.P.R.A.

Anunt privind rezultatele examenului de promovare proba scrisa

Anunt si calendar examen de promovare – Inginer

Administrația Națională “Apele Române”/ Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița/ Sistemul de Gospodărire a Apelor Călărași organizează examen de promovare în grad profesional, după cum urmează: Promovarea de pe postul de Inginer gradul profesional debutant/gradație 0 pe postul de Inginer gradul profesional bază/gradaţia 0, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, Compartimentul S.S.M./S.U./P.S.I.

Anunt privind rezultatele examenului de promovare proba scrisa- proba practica- interviu

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de ELECTRICIAN, la Formația Bolboci din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița

Rezultate selectie dosare

Anunt de scoatere la concurs electrician Bolboci

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale unice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de INGINER, la Compartimentul Mecanizare-Energetic din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor S.G.A. Dâmbovița

Anexa 2 – Anunt de scoatere la concurs inginer

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale, după cum urmează: Promovarea de la gradul imediat superior ( de la gradul I la gradul II) a functiei de șef birou în cadrul biroului RURPAA

Anunt rezultate proba scrisa – promovare sef birou RURPAA

Anunt si calendar examen promovare sef birou RURPAA27122023

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale unice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de LABORANT, la Laboratorul de Calitatea Apei din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

anunt rezultate finale – laborant LCA26012024

Anunt rezultate proba interviu – laborant L.C.A.

Anunt proba scrisa – laborant L.C.A.

Anunt selectie dosare – post laborant L.C.A.

Anunt concurs LABORANT


  • ACASĂ
  •  / 
  • ARHIVA CONCURSURI OCUPARE POSTURI