Arhiva Concursuri ocupare posturi

Anunt pentru ocuparea, prin transfer, a opt posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, pe perioada nedeterminata, de Executor fiscal in cadrul Serviciului Juridic-Contencios, Administratia Nationala Apele Romane

ANUNT Transfer Executor Fiscal

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzau, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de executie, pe perioadă nedeterminată, de sudor la Formatia de Interventie Operativa Mecanizata Buzau – Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau

ANUNT CONCURS SUDOR – AUGUST

ANUNT selectie dosare Sudor SGA Bz

ANUNT proba scrisa Sudor SGA Bz

Anunt rezultate Interviu Sudor – SGA BUZAU

Anunt rezultate Finale Sudor – SGA BUZAU

Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, S.G.A. Calarasi, cu sediul in mun.Calarasi, strada Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi, anunta scoaterea la concurs a postului vacant de agent hidrotehnic la Formatia Baraj Gurbanesti Fantana Doamnei pe perioada nedeterminata, in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Calarasi

ANUNT CONCURS AGENT HIDRO FORM BARAJ GURBANESTI SGA CL

ANUNT SELECTIE DOSAR EXAMEN SGA CL AGENT HIDRO BARAJ GURBANESTI

ANUNT PROBA SCRISA LA EXAMEN POST AGENT HIDROTEHNIC LA FORMATIA BARAJ GURBANESTI FANTANA DOAMNEI

ANUNT PROBA INTERVIU EXAMEN AG HIDRO BARAJ GURBANESTI SGA CL

ANUNT FINAL REZULTAT EXAMEN AGENT HIDRO BARAJ GURBANBESTI

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzau, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de executie, pe perioadă nedeterminată, de masinist terasamente in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau – Formatia Interventie Operativa Mecanizata Buzau

ANUNT CONCURS MASINIST TERASAMENTE – AUGUST

ANUNT selectie dosare masinist terasamente SGA Bz

 

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzau, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de executie, pe perioadă nedeterminată, de agent hidrotehnic la Formatia de Interventie Operativa Mecanizata Buzau – Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau

ANUNT CONCURS AGENT HIDROTEHNIC – AUGUST

ANUNT selectie dosare Agent hidrotehnic SGA Bz

ANUNT proba scrisa Agent hidrotehnic SGA Bz

Anunt rezultate Interviu Agent Hidrotehnic – SGA BUZAU

Anunt rezultate Finale Agent Hidrotehnic – SGA BUZAU_0001

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de laborant, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – Laboratorul de Calitatea Apelor

anunt ABA Buzau – site – concurs post laborant vacant definitiv

A2 Anunt rezultate selectie dosare-laborant

A8 Anunt rezultate proba scrisa – laborant

anunt rezultate proba interviu-laborant-L.C.A.

A22 Anunt rezultate finale-laborant

 

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de inginer, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – biroul Exploatare Lucrări.

anunt ABA Buzau – site – concurs post inginer EL vacant definitiv

A2 Anunt rezultate selectie dosare-inginer EL

A8 Anunt rezultate proba scrisa

A18 Anunt rezultate proba interviu – inginer EL

A22 Anunt rezultate finale-inginer EL

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de lăcătuş-mecanic, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – S.H. Baraje – formaţia baraj Paltinu

anunt ABA Buzau – site – concurs post lacatus mec. vacant definitiv

anunt rezultate selectie dosare – concurs post lacatus mecanic -f.b. Paltinu

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA – EXAMEN POST LACATUS MECANIC – F. BARAJ PALTINU

anunt rezultat proba practica post lacatus mecanic f. b. Paltinu

anunt rezultate proba interviu concurs post lacatus mecanic – form. B. Paltinu

anunt rezultate finale examen post lacatus mecanic – form. Baraj Paltinu

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMIŢA – cu sediul în Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, judeţul Ialomiţa, scoate la concurs 1 (unu) post vacant definitiv de execuție de INGINER din cadrul Compartimentului Exploatare Lucrări.

Anunt concurs SGA Ialomita – Inginer EL

Anunt rezultate selectie dosare inginer E.L.

Anunt rezultate proba scrisa inginer EL

Anunt afisare rezultate interviu inginer E.L.

Anunt rezultate finale concurs – Inginer E.L.

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMIŢA – cu sediul în Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, judeţul Ialomiţa, scoate la concurs 1(unu) post vacant definitiv de execuție de AGENT HIDROTEHNIC din cadrul Formației Baraj Dridu.

Anunt concurs SGA Ialomita – Agent Hidrotehnic Baraj Dridu

Anunt rezultate selectie dosare agent hidrotehnic Dridu

Anunt rezultate proba scrisa agent hidrotehnic Baraj Dridu

Anunt afisare rezultate interviu agent hidrotehnic Dridu

Anunt rezultate finale concurs – Agent hidrotehnic Dridu


  • ACASĂ
  •  / 
  • ARHIVA CONCURSURI OCUPARE POSTURI