Arhiva Concursuri ocupare posturi

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzau, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de executie, pe perioadă nedeterminată, de sudor la Formatia Interventie Rapida Buzau – Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau

ANUNT CONCURS SUDOR – SCAN_000314

ANUNT SELECTIE DOSARE – CONCURS SUDOR_000352

REZULTAT PROBA SCRISA SUDOR_000159

Anunt concurs sudor_000170 rezultate proba practica

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS SUDOR_000388

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzau, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de executie, pe perioadă nedeterminată, de inginer la serviciul Fundamentare Suport Tehnic si Urmarire Interventii cu Caracter Investitional din cadrul A.B.A. Buzau-Ialomita

ANUNT CONCURS INGINER INVESTITII – SCAN_000312

ERATA ANUNT CONCURS INGINER – INVESTITII_000320

ANUNT SELECTIE DOSARE – CONCURS INGINER_000351

Anunt Rezultate Proba proba scrisa Inginer FSTUICI_20220404

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzau, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de executie, pe perioadă determinată, de Economist la Biroul Mecanism Economic si Sinteze Economice din cadrul A.B.A. Buzau-Ialomita

ANUNT CONCURS ECONOMIST – SCAN_000310

ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS ECONOMIST_000337

ANUNT PROBA SCRISA – CONCURS ECONOMIST_000353

Anunt Rezultate Proba interviu Economist _20220401

Anunt rezultate finale Concurs Economist_20220406

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzau, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de executie, pe perioadă determinată, de Inginer la serviciul Exploatare si Mentenanta a ISNGA din cadrul A.B.A. Buzau-Ialomita

ANUNT CONCURS INGINER EXPLOATARE – SCAN_000311

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de lăcătuş mecanic (două posturi) din cadrul formaţiei de lucru Baraj Bolboci

Anunt lacatus mecanic

Anunt lacatus mec – selectie dosare

Anunt rezultate proba scrisa lacatus mecanic

Anunt rezultate interviu lacatus mec

Anunt rezultate finale lacatus mec

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de electrician (un post) din cadrul formaţiei de lucru Baraj Bolboci

Anunt electrician

Anunt electrician – selectie dosare

Anunt rezultate proba scrisa electrician

Anunt rezultate interviu electrician

Anunt rezultate finale electrician

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de maşinist maşini pentru terasamente (un post) din cadrul formaţiei de lucru ICALH Târgovişte

Anunt masinist terasamente

Anunt masinist teras – selectie dosare

Anunt rezultate proba scrisa masinist terasamente

Anunt rezultate interviu masinist teras

Anunt rezultate finale masinist teras

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de inginer (un post) din cadrul compartimentului Exploatare Lucrări, UCC şi siguranţa CH

Anunt inginer

Anunt inginer – selectie dosare

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de lăcătuş mecanic, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – S.H. Baraje – formaţia baraj Măneciu.

anunt site concurs post lacatus mecanic Maneciu

anunt selectie dosare post lacatus mecanic f.b. Maneciu

ANUNT CONTESTATII-lacatus-mecanic-B.Maneciu14032022

anunt rezultate proba scrisa concurs post lacatus mecanic Maneciu

ANUNT -F.BARAJ MANECIU-lacatus -mecanic21032022 proba practica

anunt rezultate proba interviu – concurs post lacatus mecanic Maneciu

Anunt rezultate finale concurs post lacatus mecanic Maneciu

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de inginer, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – biroul Exploatare Lucrări.

anunt site concurs post inginer E.L.

anunt selectie dosare post inginer birou Exploatare Lucrari

anunt rezultate proba scrisa concurs post inginer Exploatare lucrari

anunt rezultate proba interviu – inginer EL

A22 Anunt rezultate finale – inginer EL


  • ACASĂ
  •  / 
  • ARHIVA CONCURSURI OCUPARE POSTURI