Arhiva Concursuri ocupare posturi

A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unică definitiv vacantă, pe perioadă nedeterminată de economist la Compartimentul Resurse Umane, Relații cu Publicul, Administrativ – Achiziții din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău

Anunt concurs post unic economist SGA Bz

Anunt rezultate selectie dosare – Economist, S.G.A. Buzau

A.B.A. Buzău – Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa organizează examen de promovare în treaptă imediat superioară (de la treapta III, la treapta II) – Macaragiu în cadrul Administrației Naționale “Apele Române” A.B.A. Buzău – Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa, Formația Baraj Dridu.

Anunt examen promovare macaragiu

Anunt- promovare macaragiu

A N U N Ţ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unice definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată de economist la Compartiment Resurse Umane, Relații cu Publicul, Administrativ – Achiziții din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău

Anunt concurs post unic economist SGA Buzau

Anunt selectie dosare – Economist S.G.A. Buzau

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, post unic vacant, pe perioadă nedeterminată, de secretara – 1 post, la Compartimentul R.U.R.P.A-A din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău Ialomița – S.G.A. Călărași

Anunt rezultate finale post secretar

Anunt interviu secretar

Proba scrisa secretara – rezultate

anunt concurs – secretara

anunt dosare post secretara

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, post unic vacant, pe perioadă nedeterminată, de inginer – 1 post, la Compartimentul SSM/SU/PSI din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău Ialomița – S.G.A. Călărași

Anunt rezultate finale post ing SSM

Anunt interviu Ing. SSM

Proba scrisa concusr inginer – rezultate

anunt ing.SSM

anunt dosare ing SSM

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale, după cum urmează: Promovarea de la treapta profesionala III gradaţie 2, la treapta profesionala II, gradaţie 2, a functiei de laborant în cadrul Laboratorului calitatea apelor

Anunt si calendar examen de promovare – Laborant

Anunt rezultat final examen promovare treapta profesionala – laborant

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale, după cum urmează: Promovarea de la grad profesional II , gradaţie 2, la grad profesional I, gradaţie 2, a functiei de inginer, în cadrul serviciului G.M.P.R.A

Anunt si calendar examen de promovare – Inginer

Anunt rezultat final examen promovare grad profesional – inginer

Anunț organizare examen de promovare – Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița/ S.G.A. Călărași, organizează examen de promovare în grad profesional, după cum urmează: Promovarea de pe postul de agent hidrotehnic, treapta 2, gradația 2, pe postul de agent hidrotehnic treapta 1, gradația 2, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, Formatia Gurbănești – Fântâna Doamnei și Formația Iezer – Cataloi.

Anunt rezultate promovare

Anunț examen de promovare

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr. 20 bis, jud. Buzău, vă informează că în conformitate cu prevederile art.IV, alin.(1)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/12.05.2023 – privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, se suspendă concursul organizat în vederea ocupării postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer în cadrul serviciului Fundamentare, Suport Tehnic și Urmărire Intervenții cu Caracter Investițional.

Anunt suspendare concurs Inginer serv.FSTUICI

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr. 20 bis, jud. Buzău, vă informează că în conformitate cu prevederile art.IV, alin (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/12.05.2023 – privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, continuă procedura de ocupare prin concurs conform calendarelor afișate, pentru următoarele posturi din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița:

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Electrician din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, Formația baraj Siriu conform anunțului nr.7618/19.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă determinată de Inginer din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița – biroul Achiziții materiale, lucrări și servicii conform anunțului nr.8193/27.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, compartimentul Sănătate și Securitate în muncă conform anunțului nr.1994/20.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, biroul Situații de Urgență-Dispecerat conform anunțului nr.1995/20.04.2023.

Anunt ABA Buzau-Ialomita


  • ACASĂ
  •  / 
  • ARHIVA CONCURSURI OCUPARE POSTURI