-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Electrician din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, Formația baraj Siriu conform anunțului nr.7618/19.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă determinată de Inginer din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița – biroul Achiziții materiale, lucrări și servicii conform anunțului nr.8193/27.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, compartimentul Sănătate și Securitate în muncă conform anunțului nr.1994/20.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, biroul Situații de Urgență-Dispecerat conform anunțului nr.1995/20.04.2023.

Anunt ABA Buzau-Ialomita