Arhiva Anunțuri achiziții publice

Achizitie directa ADV1290620 Execuție lucrări de extindere, „Extindere parter corp C2- sediu A.B.A. Buzau-Ialomita”

Extindere parter corp C2 -sediu ABA Buzau Ialomita

2. Instructiuni pt ofertanti 1

Formulare

Achizitie directa ADV1277327 Contract executie lucrari Reparatie acoperis Sediu ABA Buzau – Ialomita

Documentatia de atribuire Reparatie acoperis Sediu

Anunt SEAP reparatie acoperis SEDIU

Achizitie directa ADV1276742 Execuție lucrări de extindere, „Extindere parter corp C2- sediu A.B.A. Buzau-Ialomita”

Documentatie de atribuire

Formulare

Invitatie de participare la procedura de achizitie publica de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea acordurilor cadru de servicii “Masuratori si observatii la statii pluviometrice/ hidrometrice/ evaporimetrice si foraje hidrogeologice de observatie (Lot1 – Lot 54)” aflate in patrimoniul Administratiei Bazinale de Apa Buzau Ialomita

Informare 29 09 2021

Invitatie Model

Instructiuni pentru ofertanti

Formulare

Acord-cadru Masuratori

Contract Masuratori


  • ACASĂ
  •  / 
  • ARHIVA ANUNȚURI ACHIZIȚII PUBLICE