Arhiva Concursuri ocupare posturi

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de electrician (un post) din cadrul formaţiei de lucru Baraj Bolboci

Anunt electrician

Anunt electrician – selectie dosare

Anunt rezultate proba scrisa electrician

Anunt rezultate interviu electrician

Anunt rezultate finale electrician

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de maşinist maşini pentru terasamente (un post) din cadrul formaţiei de lucru ICALH Târgovişte

Anunt masinist terasamente

Anunt masinist teras – selectie dosare

Anunt rezultate proba scrisa masinist terasamente

Anunt rezultate interviu masinist teras

Anunt rezultate finale masinist teras

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de inginer (un post) din cadrul compartimentului Exploatare Lucrări, UCC şi siguranţa CH

Anunt inginer

Anunt inginer – selectie dosare

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de lăcătuş mecanic, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – S.H. Baraje – formaţia baraj Măneciu.

anunt site concurs post lacatus mecanic Maneciu

anunt selectie dosare post lacatus mecanic f.b. Maneciu

ANUNT CONTESTATII-lacatus-mecanic-B.Maneciu14032022

anunt rezultate proba scrisa concurs post lacatus mecanic Maneciu

ANUNT -F.BARAJ MANECIU-lacatus -mecanic21032022 proba practica

anunt rezultate proba interviu – concurs post lacatus mecanic Maneciu

Anunt rezultate finale concurs post lacatus mecanic Maneciu

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de inginer, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – biroul Exploatare Lucrări.

anunt site concurs post inginer E.L.

anunt selectie dosare post inginer birou Exploatare Lucrari

anunt rezultate proba scrisa concurs post inginer Exploatare lucrari

anunt rezultate proba interviu – inginer EL

A22 Anunt rezultate finale – inginer EL

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de inginer, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – biroul Avize, Autorizaţii.

anunt site concurs post inginerA.A.

anunt selectie dosare post inginer birou Avize, Autorizatii

anunt rezultate proba scrisa concurs post inginer Avize, Autorizatii

ANUNT -AVIZE,AUTORIZATII -inginer21032022 interviu

A22 Anunt rezultate finale – inginer AA

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMIŢA – cu sediul în Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, judeţul Ialomiţa, scoate la concurs 1 (unu) post vacant definitiv de execuție de TRACTORIST din cadrul Formației Mecanizată

Anunt tematica si bibliografie concurs tractorist la Formatia Mecanizata

Anunt afisare rezultate selectie dosare Tractorist Formatia Mecanizata

Anunt afisare rezultate proba scrisa Tractorist

anunt rezultate pr. interviu concurs – Tractorist

Anunt rezultate finale – concurs tractorist

 

A.N. “Apele Române” A.B.A. Buzău-Ialomiţa Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, judeţul Prahova, anunţă ocuparea prin transfer a postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de Electrician – 1 post din cadrul S.H. Baraje – formaţia baraj Măneciu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

ANUNT transfer electrician – form. b. Maneciu

ANUNT TRANSFER POST ELECTRICIAN FORM. BARAJ MANECIU

Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, cu sediul in mun. Calarasi, strada Soseaua Chiciu, nr. 2, jud Calarasi, anunta scoaterea la concurs a postului vacant de inginer la biroul Situatii de Urgenta, pe perioada nedeterminata, in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Calarasi

ANUNT INGINER SITUATII DE URGENTA SGA CL RELUAT AN 2022

Anunt selectie dosare – inginer SU

ANUNT rezultate proba scrisa SGA CL INGINER SITUATII DE URGENTA AN 2022

ANUNT PROBA INTERVIU EXAMEN RELUAT INGINER SITUATII DE URGE SGA CL

ANUNT FINAL REZULTATE EXAMEN INGIENR SITUATRII URG SGA CL

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de agent hidrotehnic, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – S.H. I.C.A.-L.H. – formaţia Cricovul Sărat

Concurs post agent hidro Cricov vacant definitiv

anunt selectie dosare concurs post agent hidro-form. Cricovul Sarat

Rezultate proba scrisa agent hidrotehnic FORMATIA CRICOVUL SARAT

anunt proba interviu-agent hidrotehnic-F.Cricovul Sarat28122021

anunt punctaje finale examen post agent hidrotehnic Form. Cricovul Sarat


  • ACASĂ
  •  / 
  • ARHIVA CONCURSURI OCUPARE POSTURI