Administraţia Bazinală de Apă Buzău- lalomița- S.G.A. Brăila, titular al proiectului Lucrări de apărare mal drept râu Siret km 535-536 (zona Mănăstire)” anunţă publicul inetresat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă și cu evaluare adecvată de către A.P.M Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul : Lucrări de apărare mal drept râu Siret km 535-536 (zona Mănăstire)”, propus a fi amplasat în albia minoră a râului Siret, pe malul drept, în extravilanul comunei Independența, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galați, pe email: office@apmgl.anpm.ro  sau fax 0236 471 009.

Adresa APM Galati