Anunț public,

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul  „Lucrări de consolidare mal drept râu Siret în zona km 532-533 aval de localitatea Corbu Vechi și supraînălțare tronsoane dig Nămoloasa-Măxineni km 26+400 — 26+600; 28+300 — 28+700 și dig centură Corbu Vechi km 0+000 — 0+250, județul Brăila” propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Măxineni, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de Ia data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Adresa APM Brăila