Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE – ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU IALOMIȚA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Reducerea riscului la inundații în B.H. Ialomița aval de acumularea Pucioasa — componenta I B.H. Ialomița superioară” propus a fi amplasat în Bezdead, Brănești, Bucșani, Pucioasa, Șotânga, Târgoviște, Ulmi, Vulcana – Băi, Vulcana Pandele, județul Dâmbovița.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița din Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, judetul Dâmbovița, in zilele de luni – vineri, între orele 9,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmdb.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, din Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.