ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, titular al proiectului ,, Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița aval de acumularea Pucioasa – Componenta II BH Prahova”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița aval de acumularea Pucioasa – Componenta II BH Prahova”, propus a fi amplasat în județul Prahova, comunele Aluniș, Ștefești, Vărbilău, Drăgănești, Râfov, Dumbrăvești, Telega, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Gura Vitioarei, Dumbrava, Păulești, Blejoi și orașele Sinaia și Băicoi.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri – Vineri între orele 0900 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.