INFORMARE DE PRESĂ 5 iulie 2021

Utilizatorii de apă pot solicita și obține avize / autorizații de gospodărire a apelor la nivel online

Utilizatorii de apă pot solicita și obține online avize și autorizații de gospodărire a apelor prin intermediul aplicației depunerea On-line – Avize și Autorizații realizată de către Administrația Națională ”Apele Române”. Aceasta este disponibilă pe site-ul www.rowater.ro pe prima pagină. Accesul este gratuit și se face în baza unui cont, precum și a unei adrese de email dedicate, fiind funcțională la nivel central și la nivelul celor 11 Administrații Bazinale de Apă.

Avizul este emis înainte de demararea lucrărilor, iar autorizația poate fi obținută după finalizarea execuției, pentru funcționarea sau exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele.

Administrația Națională „Apele Române”, cele 11 Administrații Bazinale de Apă (ABA), precum și Sistemele de Gospodărire a Apelor (SGA) din subordinea ABA reglementează din punct de vedere al gospodăririi apelor toate lucrările construite pe ape sau care au legatură cu apele, indiferent de deținător. Conform legii, oricine construiește o astfel de lucrare trebuie să solicite, în condițiile legii, aviz sau autorizație de gospodărire a apelor. Acestea sunt – care implică răspunderea administratorului resursei de apă, atât pentru alocarea resursei de apă cât și pentru primirea apelor uzate în emisarii naturali (râuri, lacuri).

Pentru promovarea și execuția lucrărilor pe ape sau care au legătură cu apele și pentru punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări, utilizatorii sunt obligați să solicite la ANAR /ABA/SGA emiterea avizului de gospodărire a apelor, respectiv autorizației de gospodărire a apelor. Pentru utilizatorii care dețin deja acte de reglementare în domeniul gospodăririi apelor, dar le-a expirat termenul de valabilitate, pot solicita online reînnoirea/reactualizarea avizului/autorizației.

Beneficiile oferite de platformă sunt reducerea timpului de așteptare, eliminarea pașilor birocratici și evitarea contactului fizic. În plus, conferă transparență instituțională, întrucât solicitantul poate urmări pas cu pas fiecare etapă de avizare/autorizare.

Pentru a obține avizul/autorizația, este nevoie să parcurgi următorii pași:

  • Accesați butonul de conectare și creați un cont în platformă;
  • Completați formularul de înscriere accesând opțiunea din meniul vertical ”Formulare” și încărcați documentele solicitate din secțiunea ”Încarcă documente”.
  • După încărcarea tuturor documentelor necesare, pentru a depune, se face click pe butonul cerere depusă. Aplicația va afișa numărul de înregistrare al cererii și veți primi un mesaj de confirmare pe email.
  • Atenție! Pentru completarea formularului și transmiterea documentelor, vă rugăm să vă asigurați să folosiți ultima versiune a unui browser modern (Chrome, Firefox, Microsoft Edge).
  • Dacă vi se cer clarificări, vă întoarceți la meniul principal și încărcați documentele solicitate;
  • Odată depus dosarul, veți putea verifica starea acestuia la secțiunea ”Formulare depuse”;
  • După emiterea avizului/autorizației, plata se efectuează în afara platformei, dar este necesară încărcarea dovezii plății în aplicație.

De ce acte ai nevoie pentru obținerea:

  • Avizului: cerere (conform modelului din Anexa 1.b din Ordinul ministerului de resort nr.828/2019), decizie, în copie, a etapei de evaluare inițială emisă de Agenția de Protecția Mediului (conform Anexei nr. 5.D din Legea nr. 292 din anul 2018), certificat de urbanism, documente care să ateste faptul că deținerea terenurilor aparține domeniului public al statului aflat în administrarea A.N. „Apele Române” ocupate de lucrările propuse prin proiect, documentația tehnică de fundamentare, întocmită de instituții publice sau private atestate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (conform Anexa nr.2 din Ordinul nr.828/2019).
  • Autorizației: cerere (conform modelului din Anexa 1.a la Ordinul nr.891/2019) și documentația tehnică de fundamentare întocmită de instituții publice sau private atestate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ( ministerul de resort (Anexa nr.2 din Ordinul nr.891/2019).

Pentru mai multe detalii, puteți accesa linkul

https://avize-autorizatii.rowater.ro/modules/site/main

Echipa noastră de specialiști supraveghează permanent funcționalitatea platformei și poate prelua sugestiile/sesizările, fiind pregătită să remedieze problemele care pot apărea.

 

www.rowater.ro

e-mail: birou.presa@rowater.ro

 

Avize și autorizații