Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „ Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița aval de acumularea Pucioasa – Componenta I B.H. Ialomița Superioară”, propus a fi amplasat în Bezdead , Brănești , Bucșani , Pucioasa, Șotânga,Târgoviște, Ulmi, Vulcana Băi, Vulcana Pandele, județul Dâmbovița.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovita poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Documentul menționat este disponibil pe site-ul: http://www.apmdb.anpm.ro.

Având in vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 52 din 05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19:

Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat doar electronic, Ia adresa sus menționată;

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații la sediul APM Dâmbovița: Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, Ia fax 0245213944 cât și pe adresa de email office@apmdb.anpm.ro, până la data de 18.06.2021.