DESCRIERE INSTITUȚIE

          Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, cu sediul în municipiul Buzău, este o unitate teritorială a Administraţiei Române „Apele Române”, având în administrare bazinele hidrografice Ialomiţa, Buzău, Călmăţui, Mostiştea şi fluviul Dunărea, cu o suprafaţă de 25695 km2, reprezentând 10,7 % din teritoriul ţării.

Spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa este situat în partea de sud-est a ţării, învecinându-se în partea de nord-vest cu bazinul hidrografic Olt, în nord-est cu bazinul hidrografic Siret, în vest şi sud-vest cu bazinul hidrografic Argeş, în sud cu fluviul Dunărea (care formează graniţa între România şi Bulgaria pe 75 km), iar în est cu spaţiul hidrografic Dobrogea-Litoral.
Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa cuprinde teritorii din judeţele: Călăraşi, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău şi Brăila. Populaţia de pe acest teritoriu este aproximativ de 2,6 milioane de locuitori, din care cca. 1,27 milioane în mediu urban şi 1,33 milioane locuitori în mediu rural. Densitatea populaţiei este de cca. 117 loc/km2.

Atribuţiile Administraţiei Naţionale “Apele Române”

 • Cunoașterea permanentă a resurselor ;
 • Conservarea și protectța resurselor de apă;
 • Alocarea și utilizarea optimă a resurselor de apă;
 • Asigurarea surselor de apă în perspectiva adaptării la economia de piață;
 • Protecția și îmbunătățirea calității resurselor de apă;
 • Gospodarirea durabilă a resurselor de apă;
 • Folosirea rațională și protecția calității apei Dunării;
 • Prevenirea și apărarea împotriva inundațiilor și a poluărilor accidentale;
 • Utilizarea optimă a potențialului hidroenergetic al cursurilor de apă;
 • Imbunătățirea și completarea mecanismului economic;
 • Dezvoltarea cercetării științifice pentru prevenirea efectelor negative ale apelor și pentru protecția resurselor de apă;
 • Completarea și adaptarea cadrului instituțional și legislativ la cerințele societății românești și ale Uniunii Europene;
 • Intărirea colaborării și cooperării internaționale;
 • Conștientizarea populației pentru protecția resurselor de apă.

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa are în componenţa sa 6 subunităţi:

 • S.G.A. Buzău
 • S.G.A. Brăila
 • S.G.A. Călăraşi
 • S.G.A. Dambovita
 • S.G.A. Ialomiţa
 • S.G.A. Prahova

 • ACASĂ
 •  / 
 • DESCRIERE INSTITUȚIE