Anunt concurs SGA Ialomita – un post temporar vacant Specialist RU

Anunt sel dosare concurs specialist RU – temporar vacant

Anunt rezultate proba scrisa specialist resurse umane

Anunt rezultate proba interviu specialist resurse umane

Anunt rezultate finale concurs Specialist Resurse Umane