Concursuri ocupare posturi

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de agent hidrotehnic, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – S.H. I.C.A.-L.H. – formaţia Cricovul Sărat

Concurs post agent hidro Cricov vacant definitiv

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de agent hidrotehnic, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – S.H. Baraje – formaţia baraj Măneciu

Concurs post agent hidro Maneciu vacant definitiv

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de conducere de şef formaţie, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – S.H. I.C.A.-L.H. – formaţia Teleajen

Concurs post sef form. Teleajen vacant definitiv

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de conducere de şef formaţie, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – S.H. I.C.A.-L.H. – formaţia Prahova

Concurs post sef form. Prahova vacant definitiv

Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, cu sediul in mun. Calarasi, strada Soseaua Chiciu, nr. 2, jud Calarasi, anunta scoaterea la concurs a postului vacant de agent hidrotehnic la Formatia Diguri Dunare Calarasi Vest (canton nr. 5 din incinta Oltenita Surlari Dorobantu), pe perioada nedeterminata, in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Calarasi

ANUNT CONCURS AGENT HIDRO FORM DIGURI DUNARE CL VEST CANTON NR 5 O.S.D

Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, cu sediul in mun. Calarasi, strada Soseaua Chiciu, nr. 2, jud Calarasi, anunta scoaterea la concurs a postului vacant de agent hidrotehnic la Formatia Diguri Dunare Calarasi EST (la digul de aparare al comunei Borcea), pe perioada nedeterminata, in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Calarasi

ANUNT CONCURS AGENT HIDRO FORM DIGURI DUNARE CL EST DIG APARARE COM BORCEA

Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, cu sediul in mun. Calarasi, strada Soseaua Chiciu, nr. 2, jud Calarasi, anunta scoaterea la concurs a postului vacant de agent hidrotehnic la Formatia Iezer Cataloi, pe perioada nedeterminata, in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Calarasi

ANUNT CONCURS AGENT HIDRO FORM IEZER CATALOI

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale, vacante, de lăcătuş mecanic, formaţia de lucru Baraj Bolboci (două posturi)

Anunt lacatus mecanic

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale, vacante, de electrician, formaţia de lucru Baraj Bolboci (un post)

Anunt electrician

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale, vacante, de maşinist maşini pentru terasamente, formaţia de lucru ICALH Târgovişte (un post)

Anunt masinist terasamente


  • ACASĂ
  •  / 
  • CONCURSURI OCUPARE POSTURI