Concursuri ocupare posturi

Anunț organizare examen de promovare – Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița/ S.G.A. Călărași, organizează examen de promovare în grad profesional, după cum urmează: Promovarea de pe postul de agent hidrotehnic, treapta 2, gradația 2, pe postul de agent hidrotehnic treapta 1, gradația 2, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, Formatia Gurbănești – Fântâna Doamnei și Formația Iezer – Cataloi.

Anunț examen de promovare

Anuntul va fi sters automat la data: 20 June 2023.

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr. 20 bis, jud. Buzău, vă informează că în conformitate cu prevederile art.IV, alin.(1)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/12.05.2023 – privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, se suspendă concursul organizat în vederea ocupării postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer în cadrul serviciului Fundamentare, Suport Tehnic și Urmărire Intervenții cu Caracter Investițional.

Anunt suspendare concurs Inginer serv.FSTUICI

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr. 20 bis, jud. Buzău, vă informează că în conformitate cu prevederile art.IV, alin (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/12.05.2023 – privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, continuă procedura de ocupare prin concurs conform calendarelor afișate, pentru următoarele posturi din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița:

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Electrician din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, Formația baraj Siriu conform anunțului nr.7618/19.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă determinată de Inginer din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița – biroul Achiziții materiale, lucrări și servicii conform anunțului nr.8193/27.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, compartimentul Sănătate și Securitate în muncă conform anunțului nr.1994/20.04.2023.

-ocuparea prin concurs a funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată de Inginer din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Călărași, biroul Situații de Urgență-Dispecerat conform anunțului nr.1995/20.04.2023.

Anunt ABA Buzau-Ialomita

A N U N Ţ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată de inginer la Biroul Achiziții Materiale, Lucrări și Servicii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița

Anunt suspendare concurs Inginer birou AMLS

 

Anunt concurs Inginer birou AMLS

Anuntul va fi sters automat la data: 30 June 2023.

A N U N Ţ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată de inginer la Compartimentul Gestiune Resurse de Apă din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău

Anunt suspendare concurs Inginer SGA Bz-GRA

 

Anunt concurs Inginer G.R.A. – S.G.A. Buzau

Anuntul va fi sters automat la data: 27 June 2023.

ANUNŢ pentru reluarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată, de LABORANT – 1 post, la Laboratorul de Calitatea Apei din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

ANUNT suspendare concurs LABORANT la SGA Braila

 

ANUNT concurs Laborant SGA Braila 05.2023

Anuntul va fi sters automat la data: 24 June 2023.

ANUNŢ pentru reluarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată, de INGINER la Biroul Exploatare Lucrări din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

ANUNT suspendare concurs INGINER birou Exploatare Lucrari SGA Braila

 

ANUNT concurs INGINER 05.2023 SGA Braila

Anuntul va fi sters automat la data: 25 June 2023.

ANUNŢ pentru reluarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție definitiv vacante, pe perioadă nedeterminată, de mecanic/maşinist utilaj terasier – 1 post, la Formaţia Mecanizare din cadrul Administrației Naționale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

ANUNT suspendare concurs masinist mecanic utilaj terasier SGA Braila

 

ANUNT concurs masinist terasamente 05.2023 SGA Braila

Anuntul va fi sters automat la data: 24 June 2023.

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de laborant – 1 post, la Laborator Calitatea Apei din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

Anunt de scoatere la concurs LABORANT

Anuntul va fi sters automat la data: 22 June 2023.

A N U N Ţ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de Tractorist (1 post) (cod COR 834101) – Formația Mecanizată Slobozia, din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Ialomita

Anunt concurs Tractorist

Anuntul va fi sters automat la data: 16 June 2023.


  • ACASĂ
  •  / 
  • CONCURSURI OCUPARE POSTURI