Arhiva Concursuri ocupare posturi

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de inginer, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – biroul Situații de Urgență.

ANUNT -concurs post inginer S.U.07272021

anunt rezultate selectie dosare concurs post inginer birou Situatii de Urgenta

scan anunt rezultate proba scrisa concurs post inginer birou Situatii de Urgenta

A18 Anunt rezultate proba interviu-inginer SU

A22 Anunt rezultate finale-inginer SU

Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, S.G.A. Calarasi, cu sediul in mun.Calarasi, strada Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi, anunta scoaterea la concurs a postului vacant de masinist utilaj terasier la Formatia Diguri Dunare Calarasi Est+ICALH, pe perioada nedeterminata, in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Calarasi

ANUNT CONCURS SGA CL MASINIST UTILAJ TERASIER

Anunt – selectie dosare concurs masinist utilaj terasier Diguri Dunare

ANUNT PROBA SCRISA MASINIST UTILAJ TERASIER SGA CL

ANUNT PROBA PRACTICA MASINIST UTILAJ TERASIER SGA CL

ANUNT INTERVIU MASINIST UTILAJ TERASIER

ANUNT REZULTAT FINAL MASINIST UTILAJ TERASIER SGA CL

Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, S.G.A. Calarasi, cu sediul in mun.Calarasi, strada Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi, anunta scoaterea la concurs a postului vacant de inginer la compartimentul Dispecerat Aparare Impotriva Inundatiilor, pe perioada nedeterminata, in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Calarasi

ANUNT CONCURS SGA CL INGINER DAII

ANUNT SELECTIE DOSARE EXAMEN SGA CALARASI POST VACANT INGINER COMP. DAII

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA INGINER COMP DAII SGA CALARASI

ANUNT PROBA PRACTICA EXAMEN INGINER COMP DAII SGA CALARASI

ANUNT PROBA INTERVIU EXAMEN INGINER COMP DAII SGA CALARASI

ANUNT EXAMEN FINAL INGINER DAII SGA CALARASI

Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, S.G.A. Calarasi, cu sediul in mun.Calarasi, strada Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi, anunta scoaterea la concurs a postului vacant de agent hidrotehnic la Formatia Baraj Iezer Cataloi, pe perioada nedeterminata, in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Calarasi

ANUNT CONCURS SGA CL AGENT HIDROTEHNIC

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS AGENT HIDRO BARAJ IEZER CATALOI

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN AGENT HIDROTHNIC BARAJ IEZER CATALOI SGA CALARASI

ANUNT REZULTATE PROBA PRACTICA AGENT HIDRO IEZER CATALOI SGA CALARASI

ANUNT INTERVIU SGA CL AGENT HIDRO IEZER CATALOI

ANUNT ANUNT FINAL EXAMEN SGA CL POST AGENT HIDRO FORM BARAJ IEZER CATALOI

 

Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, S.G.A. Calarasi, cu sediul in mun.Calarasi, strada Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi, anunta scoaterea la concurs a postului vacant de hidrolog la compartimentul Dispecerat Aparare Impotriva Inundatiilor, pe perioada nedeterminata, in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Calarasi

ANUNT CONCURS SGA CL HIDROLOG DAII

ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS POST HIDROLOG SGA CALARASI COMP DAII

ANUNT PROBA SCRISA CONCURS HIDROLOG SGA CALARASI

ANUNT PROBA PRACTICA CONCURS HIDROLOG SGA CL

ANUNT PROBA INTERVIU HIDROLOG SGA CALARASI

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS HIDROLOG COMP DAII SGA CALARASI

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de maşinist terasamente, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – Formația de Intervenție Operativă Mecanizată

Anunt site ABA – concurs post masinist terasamente

anunt selectie dosare – concurs masinist terasamente

anunt rezultate proba scrisa – concurs post masinist terasamente

anunt rezultate proba practica concurs post masinist terasamente

anunt rezultate proba interviu – concurs post masinist terasamente

anunt rezultate finale concurs post masinist terasamente

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzau, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de executie, pe perioadă nedeterminată, de muncitor hidrometru la Statia Hidrologica Buzau – Statia hidrometrica Varlaam.

ANUNT CONCURS MUNCITOR HIDROMETRU

Anunt selectie dosare – muncitor hidrometru Varlaam

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA – MUNCITOR HIDROMETRU

ANUNT REZULTATE INTERVIU – MUNCITOR HIDROMETRU

ANUNT REZULTATE FINALE MUNCITOR HIDROMETRU

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzau, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de executie, pe perioadă nedeterminată, de agent hidrotehnic la Formatia Baraj Siriu.

ANUNT CONCURS AGENT HIDROTEHNIC

Anunt selectie dosare – agent hidrotehnic Siriu

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA – AGENT HIDROTEHNIC

ANUNT REZULTATE INTERVIU – AGENT HIDROTEHNIC

ANUNT REZULTATE FINALE AGENT HIDROTEHNIC

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Ialomiţei, Nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie de inginer în cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor

anunt concurs inginer SGA DB

Anunt selectie dosare inginer SGA DB Laborator de Calitatea Apelor

Anunt rezultate proba scrisa – inginer laborator SGA Dambovita

Anunt rezultate proba interviu

Anunt rezultate finale

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de laborant, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova – Laboratorul de Calitatea Apelor

anunt ABA Buzau – site – concurs post laborant vacant definitiv

Anunt rezultate selectie dosare concurs post laborant

ANUNT-rezultate proba scrisa concurs post LABORANT07272021

anunt rezultate proba practica – concurs post laborant

A18 Anunt rezultate proba interviu – laborant

anunt punctaje finale concurs post laborant


  • ACASĂ
  •  / 
  • ARHIVA CONCURSURI OCUPARE POSTURI