gospodarire

Acțiunile de consultare a publicului în procesul de elaborare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații, în cadrul proiectului RO-FLOODS sunt în plină derulare, la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă

 

23 august 2022

REF: Acțiunile de consultare a publicului în procesul de elaborare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații, în cadrul proiectului RO-FLOODS sunt în plină derulare, la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă

Aproape 600 de persoane au participat la sesiunile de consultare a publicului pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I) și a Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (H.H.R.I). Evenimentele au fost organizate de Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrațiile Bazinale de Apă (A.B.A), în cadrul a două sesiuni desfășurate în noiembrie 2021  și iunie-august 2022. Reprezentanți ai Consiliilor Județene, ai Prefecturilor, ai Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, ai mediului academic, numeroase primării interesate, agenții de mediu, operatori de apă, direcții silvice, gărzi de mediu, gărzi forestiere, reprezentanți ai ANANP, ANIF, CFR, CNAIR și ONG-uri au participat la aceste evenimente.

La acest număr se adaugă și alte peste 320 de persoane care au primit informații despre proiectul RO-FLOODS în cadrul Comitetelor de Bazin organizate de către A.B.A-uri sau în cadrul colegiilor prefecturale. Aceste acțiuni de consultare vor continua, astfel încât publicul, dar și autoritățile locale, să primească toate informațiile necesare privind elaborarea P.M.R.I și a H.H.R.I.

În cadrul primei sesiuni de consultare, cea din noiembrie 2021, a fost prezentată prima etapă a procesului de elaborare a Programului de Măsuri pentru PMRI, respectiv etapa de screening a măsurilor viabile și a rezultatelor obținute în cadrul acesteia.

Cea de-a doua etapă a consultărilor cu părțile interesate, aflată în desfășurare, este dedicată prezentării stadiului actual de implementare de către A.B.A-uri, respectiv etapa de selectare a strategiilor la nivel de Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații (A.P.S.F.R) și a modului în care fiecare instituție sau ONG poate fi implicat în această fază a proiectului.

Contribuţiile instituțiilor relevante de la nivel local, exprimate în comentarii şi sugestiipe platforma online dezvoltată în cadrul proiectului pentru această activitate, sunt extrem de importante în procesul (aflat în plină desfăşurare) de elaborare H.H.R.I pentru zonele reprezentând A.P.S.F.R.

În procesul de realizare al hărților a fost creat și un vizualizator web GIS unde și părțile interesate relevante au putut să le analizeze și să ofere observații, prin crearea inițială a unui cont. Pentru a veni în sprijinul părților interesate, experții proiectului au realizat și o sesiune de instruire privind vizualizatorul Web GIS pentru validarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații. La acestea au participat aproape 200 de persoane – dintre care 9 reprezentanți ai Consiliilor Județene, 4 ai Instituției Prefectului, 21 de primării, ONG-uri,  dar și reprezentanți ai CNAIR, ai I.S.U, ai Direcțiilor și ocoalelor silvice, ai ANANP, agenții de mediu, Hidroelectrica și ANIF. În acest moment există 350 de utilizatori, din partea a 21 de organizații.

”Implicarea părților interesate reprezintă o componentă de bază a procesului de elaborare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații deoarece managementul riscului la inundații vizează toți cetățenii României, fie că avem locuința la sat sau la oraș, la munte, la câmpie sau în Delta Dunării. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională ”Apele Române”, prin ABA-uri, colaborează cu cetățenii dar și cu autoritățile locale, instituții de invațământ sau organizații neguvernamentale pentru a-i ajuta să înțeleagă procesul de elaborare a PMRI, pentru a îmbunătăți aceste planuri și, în cel mai important rând, să știm să ne protejăm la inundații. Deși preocuparea majoră în această perioadă este seceta, vedem aproape zilnic cum efectele schimbărilor climatice produc pagube majore. Viiturile rapide și fenomenele meteo periculoase nu pot fi evitate, dar putem să ne pregătim, să avem toate informațiile, astfel încât să nu ne aflăm în pericol și să știm să acționăm când este cazul.  Mulțumesc autorităților care    s-au impicat în consultările publice și sper că numărul celor care se vor implica și pe viitor, și vor veni cu informații și comentarii pe baza propunerilor de hărți, să fie mult mai mare. Prin implicarea lor, la finalul proiectului RO-FLOODS, vom putea oferi publicului materiale actualizate, care să fie la îndemâna fiecărui cetățean sau autoritate publică”, a subliniat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna TÁNCZOS.

În cadrul proiectului „Întărirea capacității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor 2 și 3 ale ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE -SIPOCA 734”       (RO-FLOODS) a fost realizat și site-ul www.inundatii.ro , care conține informații, pe înțelesul tuturor, despre inundații și managementul riscului la inundații, în general. Printre informațiile prezentate și explicate publicului se află aspecte privind riscul la inundații, tipurile de inundații, principalele instituții publice responsabile cu managementul riscului la inundații, informații despre Directiva Inundații și Planurile de Management al Riscului la Inundații, bazinele hidrografice, precum și o secțiune de resurse cu ghiduri utile pentru rezidenți sau instituții publice, o secțiune cu resurse și chiar povești și jocuri pentru copii. Deși adresat publicului larg, pentru a familiariza cetățenii cu subiectul și a-i ajuta să înțeleagă care este rolul lor în astfel de situații extreme, site-ul www.inundatii.ro este o resursă utilă și pentru profesioniștii și autoritățile responsabile din domeniu. Aceștia pot găsi rezultatele proiectelor, hărți, rapoarte, trimitere la legislația specifică domeniului, toate informațiile fiind clare și compilate în același loc pentru ca oricine are nevoie să le aibă oricând la un click distanță.

Cele mai accesate pagini ale site-ului www.inundatii.ro sunt ghidurile pentru inundații, dar și pagina de resurse, secțiuni care au atras un număr mai mare de vizitatori, cei mai mulți dintre aceștia fiind din orașele mari precum București, Cluj și Iași.

Proiectul, implementat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (M.M.A.P) în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” (A.N.A.R) și cu sprijinul Băncii Mondiale, are ca scop reactualizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027, de la nivelul tuturor celor 11 Administrații Bazinale de Apă (+Fluviul Dunărea). Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI) se realizează în corelare cu Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice încă de la începutul procesului, conform prevederilor Directivei Cadru Apă.

Valoarea totală a proiectului este de 139.996.000 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 118.548.329,16 lei, iar cofinanțarea eligibilă este de 21.447.670,84 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

 

Contact: Olimpia Negru, manager Proiect SIPOCA 734

e-mail: olimpia.negru@mmediu.ro

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

www.poca.ro

Utilizatorii de apă pot solicita și obține avize / autorizații de gospodărire a apelor la nivel online

INFORMARE DE PRESĂ 5 iulie 2021

Utilizatorii de apă pot solicita și obține avize / autorizații de gospodărire a apelor la nivel online

Utilizatorii de apă pot solicita și obține online avize și autorizații de gospodărire a apelor prin intermediul aplicației depunerea On-line – Avize și Autorizații realizată de către Administrația Națională ”Apele Române”. Aceasta este disponibilă pe site-ul www.rowater.ro pe prima pagină. Accesul este gratuit și se face în baza unui cont, precum și a unei adrese de email dedicate, fiind funcțională la nivel central și la nivelul celor 11 Administrații Bazinale de Apă.

Avizul este emis înainte de demararea lucrărilor, iar autorizația poate fi obținută după finalizarea execuției, pentru funcționarea sau exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele.

Administrația Națională „Apele Române”, cele 11 Administrații Bazinale de Apă (ABA), precum și Sistemele de Gospodărire a Apelor (SGA) din subordinea ABA reglementează din punct de vedere al gospodăririi apelor toate lucrările construite pe ape sau care au legatură cu apele, indiferent de deținător. Conform legii, oricine construiește o astfel de lucrare trebuie să solicite, în condițiile legii, aviz sau autorizație de gospodărire a apelor. Acestea sunt – care implică răspunderea administratorului resursei de apă, atât pentru alocarea resursei de apă cât și pentru primirea apelor uzate în emisarii naturali (râuri, lacuri).

Pentru promovarea și execuția lucrărilor pe ape sau care au legătură cu apele și pentru punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări, utilizatorii sunt obligați să solicite la ANAR /ABA/SGA emiterea avizului de gospodărire a apelor, respectiv autorizației de gospodărire a apelor. Pentru utilizatorii care dețin deja acte de reglementare în domeniul gospodăririi apelor, dar le-a expirat termenul de valabilitate, pot solicita online reînnoirea/reactualizarea avizului/autorizației.

Beneficiile oferite de platformă sunt reducerea timpului de așteptare, eliminarea pașilor birocratici și evitarea contactului fizic. În plus, conferă transparență instituțională, întrucât solicitantul poate urmări pas cu pas fiecare etapă de avizare/autorizare.

Pentru a obține avizul/autorizația, este nevoie să parcurgi următorii pași:

  • Accesați butonul de conectare și creați un cont în platformă;
  • Completați formularul de înscriere accesând opțiunea din meniul vertical ”Formulare” și încărcați documentele solicitate din secțiunea ”Încarcă documente”.
  • După încărcarea tuturor documentelor necesare, pentru a depune, se face click pe butonul cerere depusă. Aplicația va afișa numărul de înregistrare al cererii și veți primi un mesaj de confirmare pe email.
  • Atenție! Pentru completarea formularului și transmiterea documentelor, vă rugăm să vă asigurați să folosiți ultima versiune a unui browser modern (Chrome, Firefox, Microsoft Edge).
  • Dacă vi se cer clarificări, vă întoarceți la meniul principal și încărcați documentele solicitate;
  • Odată depus dosarul, veți putea verifica starea acestuia la secțiunea ”Formulare depuse”;
  • După emiterea avizului/autorizației, plata se efectuează în afara platformei, dar este necesară încărcarea dovezii plății în aplicație.

De ce acte ai nevoie pentru obținerea:

  • Avizului: cerere (conform modelului din Anexa 1.b din Ordinul ministerului de resort nr.828/2019), decizie, în copie, a etapei de evaluare inițială emisă de Agenția de Protecția Mediului (conform Anexei nr. 5.D din Legea nr. 292 din anul 2018), certificat de urbanism, documente care să ateste faptul că deținerea terenurilor aparține domeniului public al statului aflat în administrarea A.N. „Apele Române” ocupate de lucrările propuse prin proiect, documentația tehnică de fundamentare, întocmită de instituții publice sau private atestate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (conform Anexa nr.2 din Ordinul nr.828/2019).
  • Autorizației: cerere (conform modelului din Anexa 1.a la Ordinul nr.891/2019) și documentația tehnică de fundamentare întocmită de instituții publice sau private atestate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ( ministerul de resort (Anexa nr.2 din Ordinul nr.891/2019).

Pentru mai multe detalii, puteți accesa linkul

https://avize-autorizatii.rowater.ro/modules/site/main

Echipa noastră de specialiști supraveghează permanent funcționalitatea platformei și poate prelua sugestiile/sesizările, fiind pregătită să remedieze problemele care pot apărea.

 

www.rowater.ro

e-mail: birou.presa@rowater.ro

 

Avize și autorizații