Anunț public

Raport privind impactul asupra mediului și  Studiu de evaluare adecvata pentru obiectivul de investitie ” Lucrari de aparare mal  drept râu Siret km 535-536 (zona Manastire) “

          Administraţia Bazinală de Apă Buzău- lalomița anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul – „Lucrări de apărare mal drept râu Siret km 535-536 (zona Mănăstire)” propus a fi amplasat în dreptul localității Măxineni, zona Mănăstire, comuna Independența, județul Galați.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Galați poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului și Studiul de evaluare adecvată pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galați ( http://www.anpm.ro/ro/web/apm-galati/documente-procedura-eim-si-ea) și la sediul A.B.A. Buzău-Ialomița din Buzău, str. Bucegi, nr. 20bis, județul Buzău.

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată va avea loc la sediul Primăriei Comunei Independența, str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, județul Galați, în data de 20.05.2024, începând cu orele 13:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul sus menționat la sediul A.P.M. Galați, până la data de 20.05.2024.

Anunt public