Administraţia Bazinală de Apă Buzău- lalomița anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de apărare mal drept râu Siret km 535-536 (Zona Mănăstire)” amplasat in județul Galați, comuna Independenta in bazinul hidrografic Siret, pe cursul râului Siret la km 535-536, in dreptul localității Maxineni, zona Mănăstire.

Proiectul acordului de mediu si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare

Observațiile/contestațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro   în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorităților competente pentru protecția mediului.

ABA BZ-IL- Anunt public emitere acord

Anunțul va fi șters automat la data: 21 July 2024.