ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului, a Studiului de Evaluare Adecvată, a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă pentru proiectul ,,Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița aval de acumularea Pucioasa – Componenta II BH Prahova, propus a fi amplasat în localitatile Aluniș, Ștefești, Vărbilău, Drăgănești, Râfov, Dumbrăvești, Telega, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Gura Vitioarei, Dumbrava, Păulești, Blejoi, Sinaia și Băicoi din județul Prahova.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova poate fi emiterea Acordului de Mediu sau respingerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu.

Rapoartele și studiile, pot fi consultate la sediul Autorității Competente pentru Protecția Mediului Prahova, din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 306, Ploiești, precum și la sediul ABA Buzău-Ialomița, strada Bucegi, nr. 20 bis, Buzău, în zilele de Luni – Vineri, între orele 9,00 – 14,00.

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarele adrese de internet http://apmph.anpm.ro/, http://buzau-ialomita.rowater.ro/.

Dezbaterea publică a Raportului privind Impactul asupra Mediului, a Studiului de Evaluare Adecvată, a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă, va avea loc la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova, din Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 304-308 Ploiești, în data de 25.11.2021, începând cu orele 14.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul Autorității Competente pentru Protecția Mediului din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 306, Ploiești, până la data de 25.11.2021.