Anunțuri

Hartile de Hazard si de Risc la Inundatii pentru Romania

Prezentarea și avizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații aferente spațiului hidrografic administrat de ABA Buzău-Ialomița, elaborate în Ciclul II al Directivei Inundații 2007/60/CE este pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Comitetului de Bazin Buzău-Ialomița.

Acțiunile de consultare a publicului în procesul de elaborare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații, în cadrul proiectului RO-FLOODS sunt în plină derulare, la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă

 

23 august 2022

REF: Acțiunile de consultare a publicului în procesul de elaborare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații, în cadrul proiectului RO-FLOODS sunt în plină derulare, la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă

Aproape 600 de persoane au participat la sesiunile de consultare a publicului pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I) și a Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (H.H.R.I). Evenimentele au fost organizate de Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrațiile Bazinale de Apă (A.B.A), în cadrul a două sesiuni desfășurate în noiembrie 2021  și iunie-august 2022. Reprezentanți ai Consiliilor Județene, ai Prefecturilor, ai Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, ai mediului academic, numeroase primării interesate, agenții de mediu, operatori de apă, direcții silvice, gărzi de mediu, gărzi forestiere, reprezentanți ai ANANP, ANIF, CFR, CNAIR și ONG-uri au participat la aceste evenimente.

La acest număr se adaugă și alte peste 320 de persoane care au primit informații despre proiectul RO-FLOODS în cadrul Comitetelor de Bazin organizate de către A.B.A-uri sau în cadrul colegiilor prefecturale. Aceste acțiuni de consultare vor continua, astfel încât publicul, dar și autoritățile locale, să primească toate informațiile necesare privind elaborarea P.M.R.I și a H.H.R.I.

În cadrul primei sesiuni de consultare, cea din noiembrie 2021, a fost prezentată prima etapă a procesului de elaborare a Programului de Măsuri pentru PMRI, respectiv etapa de screening a măsurilor viabile și a rezultatelor obținute în cadrul acesteia.

Cea de-a doua etapă a consultărilor cu părțile interesate, aflată în desfășurare, este dedicată prezentării stadiului actual de implementare de către A.B.A-uri, respectiv etapa de selectare a strategiilor la nivel de Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații (A.P.S.F.R) și a modului în care fiecare instituție sau ONG poate fi implicat în această fază a proiectului.

Contribuţiile instituțiilor relevante de la nivel local, exprimate în comentarii şi sugestiipe platforma online dezvoltată în cadrul proiectului pentru această activitate, sunt extrem de importante în procesul (aflat în plină desfăşurare) de elaborare H.H.R.I pentru zonele reprezentând A.P.S.F.R.

În procesul de realizare al hărților a fost creat și un vizualizator web GIS unde și părțile interesate relevante au putut să le analizeze și să ofere observații, prin crearea inițială a unui cont. Pentru a veni în sprijinul părților interesate, experții proiectului au realizat și o sesiune de instruire privind vizualizatorul Web GIS pentru validarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații. La acestea au participat aproape 200 de persoane – dintre care 9 reprezentanți ai Consiliilor Județene, 4 ai Instituției Prefectului, 21 de primării, ONG-uri,  dar și reprezentanți ai CNAIR, ai I.S.U, ai Direcțiilor și ocoalelor silvice, ai ANANP, agenții de mediu, Hidroelectrica și ANIF. În acest moment există 350 de utilizatori, din partea a 21 de organizații.

”Implicarea părților interesate reprezintă o componentă de bază a procesului de elaborare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații deoarece managementul riscului la inundații vizează toți cetățenii României, fie că avem locuința la sat sau la oraș, la munte, la câmpie sau în Delta Dunării. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională ”Apele Române”, prin ABA-uri, colaborează cu cetățenii dar și cu autoritățile locale, instituții de invațământ sau organizații neguvernamentale pentru a-i ajuta să înțeleagă procesul de elaborare a PMRI, pentru a îmbunătăți aceste planuri și, în cel mai important rând, să știm să ne protejăm la inundații. Deși preocuparea majoră în această perioadă este seceta, vedem aproape zilnic cum efectele schimbărilor climatice produc pagube majore. Viiturile rapide și fenomenele meteo periculoase nu pot fi evitate, dar putem să ne pregătim, să avem toate informațiile, astfel încât să nu ne aflăm în pericol și să știm să acționăm când este cazul.  Mulțumesc autorităților care    s-au impicat în consultările publice și sper că numărul celor care se vor implica și pe viitor, și vor veni cu informații și comentarii pe baza propunerilor de hărți, să fie mult mai mare. Prin implicarea lor, la finalul proiectului RO-FLOODS, vom putea oferi publicului materiale actualizate, care să fie la îndemâna fiecărui cetățean sau autoritate publică”, a subliniat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna TÁNCZOS.

În cadrul proiectului „Întărirea capacității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor 2 și 3 ale ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE -SIPOCA 734”       (RO-FLOODS) a fost realizat și site-ul www.inundatii.ro , care conține informații, pe înțelesul tuturor, despre inundații și managementul riscului la inundații, în general. Printre informațiile prezentate și explicate publicului se află aspecte privind riscul la inundații, tipurile de inundații, principalele instituții publice responsabile cu managementul riscului la inundații, informații despre Directiva Inundații și Planurile de Management al Riscului la Inundații, bazinele hidrografice, precum și o secțiune de resurse cu ghiduri utile pentru rezidenți sau instituții publice, o secțiune cu resurse și chiar povești și jocuri pentru copii. Deși adresat publicului larg, pentru a familiariza cetățenii cu subiectul și a-i ajuta să înțeleagă care este rolul lor în astfel de situații extreme, site-ul www.inundatii.ro este o resursă utilă și pentru profesioniștii și autoritățile responsabile din domeniu. Aceștia pot găsi rezultatele proiectelor, hărți, rapoarte, trimitere la legislația specifică domeniului, toate informațiile fiind clare și compilate în același loc pentru ca oricine are nevoie să le aibă oricând la un click distanță.

Cele mai accesate pagini ale site-ului www.inundatii.ro sunt ghidurile pentru inundații, dar și pagina de resurse, secțiuni care au atras un număr mai mare de vizitatori, cei mai mulți dintre aceștia fiind din orașele mari precum București, Cluj și Iași.

Proiectul, implementat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (M.M.A.P) în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” (A.N.A.R) și cu sprijinul Băncii Mondiale, are ca scop reactualizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027, de la nivelul tuturor celor 11 Administrații Bazinale de Apă (+Fluviul Dunărea). Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI) se realizează în corelare cu Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice încă de la începutul procesului, conform prevederilor Directivei Cadru Apă.

Valoarea totală a proiectului este de 139.996.000 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 118.548.329,16 lei, iar cofinanțarea eligibilă este de 21.447.670,84 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

 

Contact: Olimpia Negru, manager Proiect SIPOCA 734

e-mail: olimpia.negru@mmediu.ro

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

www.poca.ro

Comunicat de presă proiect „Protect-Streams-4-Sea”

 

Protecția cursurilor de apă pentru o Mare Neagră curată prin monitorizarea cu instrumente inovatoare de control și practici bazate pe natură în vederea reducerii sedimentelor și poluării cu deșeuri”

 Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița este partener în proiectul „Protecția cursurilor de apă pentru o Mare Neagră curată prin monitorizarea cu instrumente inovatoare de control și practici bazate pe natură în vederea reducerii sedimentelor și poluării cu deșeuri”, care a început pe 20 iulie 2020. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni. Obiectivul principal al proiectului „Protect-Streams-4-Sea” este protecția mediului și reducerea poluanților și a deșeurilor din Marea Neagră. Proiectul este finanțat prin EU INTERREG IV “Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020”. Bugetul total al proiectului este de 907,135.00 € cu o contribuție europeană de 834,543.41 €. Liderul de proiect este Universitatea Internațională Elenă din Grecia. În acest proiect sunt implicați încă patru parteneri din regiunea Mării Negre: ABA Buzău-Ialomița din România, Young Foresters Union din Armenia, Eco-TIRAS Asociația internatională River Keepers din Republica Moldova și Universitatea Artvin Coruh din Turcia.

Activitățile propuse în cadrul proiectului se concentrează asupra poluanților și a deșeurilor care ajung în Marea Neagră din apele de suprafață (râuri si lacuri).O altă noutate realizată în cadrul proiectului este achizitia unei ambarcațiuni adaptate pentru colectarea deșeurilor care plutesc pe suprafața Acumulării Siriu.
A.B.A Buzău-Ialomița investighează si monitorizează în cadrul proiectului, poluarea cu PLASTIC din zona pilot, reprezentată de cursul râului Buzău amonte de Acumularea Siriu până în dreptul localității Pătârlagele. Studiile se concentreaza pe investigarea a doua grupe de plastic: macroplasticul (fragmente >5mm) și microplasticul (fragmente <5mm). Asfel au fost realizate activități de depistare și investigare a macroplasticului din zona pilot pe baza unei metodologii redactate în cadrul proiectului. Cel mai important studiu, care este de noutate în România, este analiza fracției de MICROPLASTIC present în sediment și suspensiile din apa. Fragmentele depistate în probe vor fi analizate prin spectroscopie FT-IR prin care se stabilește tipul de polimer și astfel va fi determinată sursa acelui fragment de plastic.

O activitate importantă a proiectului este cea de conștientizare și educație a locuitorilor din zona pilot. S-au realizat două acțiuni de ecologizare cu participarea UAT-urilor Siriu, Pătârlagele și Nehoiu, precum si activități de educație pentru mediul realizate cu elevii Școlii gimnaziale Siriu, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu și Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ABA Buzău-Ialomița, persoane de contact Dr.Chimist Maria Marinescu- Manager proiect,0751918429 si Dr.Biol.Oana Ristea, Asistent manager proiect-0757130519.

Programul operațional comun pentru cooperare transfrontalieră „Black Sea” 2014-2021 este co-finanțat de Instrumentul european de vecinătate (ENI) și prin participarea țărilor: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.
Aceasta publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea    exclusivă a Administrației Bazinale de Apa Buzău-Ialomița și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Common borders. Common solutions.